De MT Challenge; een online social game ontwikkeld door HoverKraft

motiveer je stakeholders

Een manier om de interactie tussen je stakeholders en je organisatie te bevorderen is gamification. Gamification kan je organisatie op verschillende manieren relevanter voor hen maken. Door het spelelement komt het verhaal van je organisatie meer tot leven. En door het kunnen verdienen van individuele beloningen of onderlinge competitie zal het aantal interacties toenemen.

Een succesvol voorbeeld van gamification is de MT Challenge. De MT Challenge is een online game die eerstejaars HBO studenten motiveert direct aan het begin van het studiejaar te beginnen met studeren. Hiermee wordt studie-achterstand en -uitval voorkomen. Dit bespaart HBO opleidingen veel geld.

De game

Binnen de MT Challenge werken de studenten in teams aan opdrachten over de lesstof.De teams strijden met elkaar om de hoogste score. Deze samenwerking en competitie verhoogt de betrokkenheid en motivatie van de studenten.

In plaats van vragen te beantwoorden bedénken de teams juist vragen. Iedere week wordt er voor ieder vak een vraag bedacht, met als onderwerp het door het team zelf gekozen merk.

Teams kunnen elkaar ook uitdagen voor een battle. Accepteert de tegenstander de uitdaging? The battle is on! Alle teamleden beantwoorden de battle-vragen over de lesstof. Het team met de meeste goede antwoorden wint de battle.

Het resultaat

De MT Challenge is gespeeld op Fontys Hogescholen en de Hogeschool van Amsterdam. Door de online game beginnen meer studenten eerder met studeren. Ook komt de lesstof meer tot leven. En spelenderwijs oefenen studenten voor hun tentamen. Met als resultaat een 20% uitval reductie onder eerstejaars studenten.

De MT Challenge is in 2014 genomineerd voor een E-learning award.

De MT Challenge is ontwikkeld door HoverKraft i.s.m. Brand New Game.