Voor Cloud 9 ontwikkelde HoverKraft een viral online test

voor iedereen een uniek verhaal

Traditionele communicatie is eenrichtingsverkeer. Het zendt een algemeen verhaal van jouw organisatie naar je stakeholders. Het is onmogelijk om dit verhaal aan te passen op hun persoonlijke kenmerken. De kans dat je verhaal aansluit bij hun specifieke behoeften is daardoor klein. En het effect van je communicatie dus ook.

Wat als je een verhaal vertelt dat wel aansluit op individuele kenmerken van individuele stakeholders? Een verhaal dat vertelt waarom jouw organisatie voor hen persoonlijk relevant is? En wat als je dit zo goed doet, dat je stakeholders hun persoonlijke verhaal over jouw organisatie aan elkaar gaan vertellen?

Voor de NJR ontwikkelde HoverKraft Cloud9.world. De NJR is hét jongerennetwerk van Nederland dat tientallen jongerenorganisaties en honderdduizenden jongeren met elkaar verbindt. Hun missie is jongeren hun “beste zelf” te laten vinden.

Als eerste stap op weg naar hun “beste zelf” is Cloud9.world ontwikkeld. Met deze online test kunnen jongeren hun sterke punten ontdekken, en zien hoe de NJR hen kan helpen deze verder te ontwikkelen en in te zetten in de maatschappij. De uitslag van de test kan makkelijk gedeeld worden om social media, om zo anderen ook uit te nodigen de test te doen.

De uitslag van de test is altijd positief, want iedereen is wel ergens goed in. Daarnaast is de test eenvoudig en snel te maken, waarbij hij toch nieuwe inzichten oplevert. De uitslag van de test wordt na het delen op Facebook niet alleen tekstueel, maar ook visueel weergegeven, wat de conversie verhoogt.

Al deze factoren bij elkaar leidden ertoe dat de test in korte tijd viral ging. Dit gebeurde zonder noemenswaardige marketing van de test. Puur door enthousiasme van de stakeholders over de test, en het delen van de hiervan op met name Facebook, hebben inmiddels meer dan 85.000 mensen de test op Cloud9.world gedaan.

Doe zelf de test op Cloud9.world